Jiné dary

Click and feed banner

Click and Feed

Domov Fauny byl vybrán do projektu Click and Feed. Tento projekt spočívá v tom, že na webových stránkách www.clickandfeed.cz/ mohou lidé kliknutím zdarma přispět do virtuální […]

Středočeský Kraj

Děkujeme za podporu fondu hejtmana Středočeského Kraje. Díky němu byl financován nákup veterinárních léčiv pro náš útulek. Dotace byla poskytnuta na deky, očkovací látky, desinfekční […]

Dar

Děkujeme tímto všem zúčastněným, zejména žákům a učitelům ZŚ Sedlec-Prčice, zaměstnancům Dětského domova Sedlec-Prčice a zejména Editě Šťastné, která se významnou měrou podílela na spolupráci […]

Sbírka

Kulturní středisko Jince pořádá sbírku pro psí útulek Domov Fauny. Děkujeme!

Návštěva psího útulku

V neděli 3. 4. 2011 nás navštívila skupina dětí ZŠ pod Svatou Horou v Příbrami (1. ZŠ Příbram), přinesly nám dárky, krmivo, deky a hračky […]